Discus


Mine Discus

Avl fra Tony Tan Malaysia

Købt af pri­vat sæl­ger i Sil­ke­borg, men import fra Tony Tan i Malaysia

Længst til ven­stre en Pigeon Blood Tiger (Han), i mid­ten Sna­ke­skin Blue (Hun), til højre Sna­ke­skin Blue (Han) og nederst en Pigeon Blood Leo­pard (Hun)

De før­ste Discus ind­byg­gere i min balje var de 2 Sna­ke­skins, men da jeg ikke synes de tri­ve­des helt efter pla­nen, blev der ind­købt 2 mere fra samme sæl­ger.. Denne gang de 2 Pigeons. Der for­gik en del kampe om plad­sen i akva­riet, men nu er der dan­net par.

Jeg havde nok for­ven­tet at de 4 ville danne en flok, men ikke helt sådan det er fal­det ud. Der er i ste­det for dan­net to par, der læg­ger æg ca. hver 10–12 dag. Der er sta­dig lidt kampe, især når der er lagt æg.

Jeg har haft en del akva­rier igen­nem tiden, men før­ste gang jeg har et (næsten) art­sakva­rie med Discus. Det er en for­nø­jelse at se dem svømme rundt og at de nær­mest kan kende mig. når jeg kom­mer forbi akva­riet. De for­ven­ter altid at der fal­der lidt foder af.

De er ble­vet meget til­lids­fulde og aften­fod­rin­ger, som består af frost­fo­der, sker altid ved at jeg hol­der det frosne foder ned i akva­riet og de bli­ver såle­des hånd­fodret. De er ikke det mind­ste bange for min hånd og kan endog sag­tens “klappe dem”  lidt :)

Jeg vil med tiden lave en side med mine erfa­rin­ger og min setup. Håber det kan hjælpe andre der har lysten til at holde disse super­flotte fisk.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>