Blodmider


Opda­gede, selv­føl­ge­lig 2 dage før jeg skulle på ferie i Egyp­ten, at Pytte havde fået blod­mi­der. Da jeg kun har dén og ikke flere dyr af nogen slags, må det jo så være noget den har slæbt med sig fra ste­det jeg købte den… øv øv…

Men efter jeg kastede mig over net­tet og stu­de­ret hvad jeg skulle gøre og gøre rime­ligt hur­tigt, bestemte jeg mig for at prøve med NIX luses­ham­poo… Så afsted til apo­te­ket og købe sham­poo… Damen kig­gede lidt under­ligt på mig da jeg sva­rede på hen­des spørgs­mål om jeg skulle have en tæt­te­kam med?? Ha ha… ”nej min slange har ingen hår!”

Men shampoo’en blev blan­det op i ca 4–5 liter vand og en for­stø­ver blev fyldt op med opløsningen…

Der­ef­ter blev Pytte instal­le­ret i en boks, der først var ble­vet sprøjtet med opløs­nin­gen og Pytte fik også en grun­dig tur med for­stø­ve­ren… Ikke noget hun var sær­lig vild med, men tog det dog ok…

Så kom turen til ter­ra­riet.. Alt blev tømt ud, bund­la­get smidt ud… Hele mole­vit­ten blev grun­digt sprøjtet med sham­poo opløs­nin­gen og fik lige lov at tørre lidt op en halv times tid… Der­ef­ter fik Pytte lov at komme til­bage til sin bolig, dog først efter hun igen havde fået en tur med sham­poo… Vand­skå­len for­blev ude fra ter­ra­riet de næste 4–5 timer og der blev ude­ladt bund­lag… Ergo måtte hun nu leve på den hvide plast­dug der lig­ger fast i bun­den… og jeg skulle afsted på ferie… Desværre var hun alli­ge­vel lidt stres­set over turen og jeg fik ikke lok­ket noget mad i hende inden afrejse… Så lidt må bange anel­ser jeg tog afsted og med spæn­ding jeg kom hjem en uge senere… Men alt ok.. :) Sta­dig vand i skå­len og ingen blod­mi­der i sigte… Dejligt…

Kon­klu­sio­nen er så at NIX sham­poo abso­lut er værd at benytte hvis der kon­sta­te­res blod­mi­der.. Skulle jo ikke være så gif­tigt som diverse andre bekæm­pel­ses midler…

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>