Søndag 26. juni 2011

Tur til Ran­ders Regnskov som er et fan­ta­stisk sted… Vi havde en rig­tig dej­lig, lære­rig og hyg­ge­lig dag…

Regnsko­ven kan man bruge mange timer i… Utro­lig flot og rea­li­stisk byg­get op.. Mange mange flotte plan­ter og dyr og det er jo noget helt spe­ci­elt når mange af dyrene løber rundt frit imel­lem os… At man lige plud­se­lig bli­ver run­det af en lille Sika-abe eller lignende…

De gør  vir­ke­ligt meget i regnsko­ven for at det bli­ver så rea­li­stisk som muligt… Utro­lig flot og  spæn­dende at der er byg­get en lille felt sta­tion op som bru­ges til at Næseb­jør­nene kan hygge  sig ved fod­rings­tid… Det var en super ople­velse at pigerne hjalp dyre­pas­se­ren med at gemme  mad i diverse dåser, gry­der, spande osv der står i køk­ke­net. Der­ef­ter at se hvad det vil sige når  en flok Næseb­jørne kom­mer forbi og kaster rundt med med det hele for at finde mad… Super idé.

Også spæn­dende da der blev frem­vist et par slanger..

En lille Kon­ge­boa og en Albino Tiger­py­t­hon på godt et par meter…

Thea med Tigerpython

Sine tog mod til sig og rørte ved kra­py­let… Og Thea.. ja hun var ikke bleg for at få 2 meter slange om hal­sen… Imens opvis­nin­gen stod på, tog de små frække Sika aber sig så af de klap­vogne der var i nær­he­den og tjek­kede dem for alt der kunne spi­ses.… Og ja… Aber spi­ser altså også Chips.. Af andre dyr vi så blive fodret var Kro­ko­di­l­ler og pirat­fisk… Hel­ler ikke lige noget man er vant til at se andre ste­der… Så rig­tig inter­es­sant og spændende…

Også RIGTIG spæn­dende er kra­nie­grot­ten.… hmm.…. Ja Fla­ger­mus er ikke det dyr jeg hol­der mest af, så noget af en ople­velse af gå i tæt på total mørke og mærke Fla­ger­mus flyve MEGET tæt på… Thea synes dog jeg skule have en ekstra tur, da hun fandt ud af, at hun også ville prøve… Sine stod lige over… Helt for­stå­ligt og ok… Dog slap hun ikke helt for de fly­vende ople­vel­ser. Vi skulle jo igen­nem Afri­ka­grot­ten og far mente jo ikke der var nogen fare dér…

Men ak.. Igen kom de fly­vende meget tæt på… Pyyy.. Så har vi da prø­vet dét…

Ikke sid­ste gang vi kom­mer til Ran­ders regnskov…

Sine med Tigerpython

Og slet ikke da vores bil­let­ter gæl­der som sæson­kort for resten af året, så vi tager turen igen, når der kom­mer gode arran­ge­men­ter der senere på året…

Til slut vil jeg bare sige, at har du ikke haft ople­vel­sen med Ran­ders Regnskov og er vild med dyr, som os, ja så er det ikke noget du må snyde dig selv for… Det er en super ople­velse og det er varmt hele året der…

Vil du se flere bil­le­der så klik her..

Klik videre til Man­dag 27. juni

/Jesper

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>