Lørdag 25. juni 2011

Så fik vi set lidt spring på hest.…..Både flotte spring og dem der glemte at springe..

Vej­ret ikke det aller­bed­ste feri­e­vejr endnu, men er sik­ker på det nok skal komme.…

Der er i hvert til­fælde ble­vet plan­lagt to spæn­dende udflug­ter i de kom­mende dage, tirs­dag bli­ver især spæn­dende da vi har bestilt “go’ mor­gen zoo” i Givskud Løve­park… så følg med her på siden.… Det er en tur vi alle glæ­der os rig­tig meget til.….

Dagen slut­tede med at Per­nille kom forbi til spis­ning og hygge.. Super fedt…

Vi fik spist, snak­ket og gri­net. Der kom gang i både bræt­spil og kor­tene, så ren hygge, selvom det endte med at Thea og far blev sorteper.….

Søn­dag går turen til Ran­ders. Nem­lig til Ran­ders Regnskov
Det skal nok blive en god tur, hvor vi i hvert til­fælde ikke komme til at fryse, men får glæde af lidt tro­pisk som­mer. Gan­ske vist under tag, men bedre end det vej­r­g­u­derne ind­til videre har til­budt os…

En del år siden jeg selv har været der og der er jo sik­kert kom­met flere dyr og plan­ter til siden, så jeg glæ­der mig til turen og da det jo inde­bæ­rer at se på dyr, er jeg sik­ker på pigerne også glæ­der sig til at besøge stedet .….

 

Klik her og se lidt flere bil­le­der fra spring stævnet…

Klik videre til Søn­dag 26. juni

/Jesper

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>