2. december 2011 — Dag 7


7. Dag

 

Den sid­ste hele dag her i Egyp­ten ville vi bruge på at få brugt alle vores Egyp­ti­ske pund, så vi ikke skulle have dem med til Dan­mark igen… Vi ville der­for tage en tur med taxi ud til Papy­rus butik­ken, som vi besøgte i søn­dags…. Vi synes begge de har en masse utro­lig flotte ting der­ude… Så efter lige at have mød­tes med en repræ­sen­tant fra Apollo her på hotel­let, da vi skulle ha refun­de­ret pen­gene for den afly­ste safari tur i dag, pra­jede vi en af de utal­lige taxi’er … Her i Hurg­hada er der ikke grund til at bestille taxi.. De kører i pen­dul­fart frem og til­bage i byen og skal nok sørge for, at man ikke over­ser dem… Hor­net bli­ver brugt meget meget flit­tigt af dem og fak­tisk af alle køre­tø­jer der har et…

Vi var ble­vet oplyst af gui­den at taxi pri­sen er 10 Egyp.Pund lige meget hvor i byen man skal hen.. Man skal bare sætte sig ind, for­tælle hvor man skal hen og stikke dem de 10 pund når man sti­ger ud igen. Man skal ikke begynde at spørge om pris eller viser dem hvad man har af penge…

Så efter chauf­føren havde for­hørt sig ved et par lokale, kom vi frem til butik­ken der vir­kede lidt over­ra­sket over at vi stod der og ville kigge lidt rundt. Men vi fik da dem for­styr­ret i mor­gen­fre­den og for­kla­ret , at det var vores hen­sigt… Så går der hel­ler ikke længe før man har per­son­lig opvart­ning af en ansat der for­tæl­ler alt det gode de sæl­ger… Vi fik kig­get rundt og hand­let det vi ville… Der­ef­ter blev vi spurgt om vi ikke ville besøge en butik med par­fume og natur­lige olier… Altså ikke en almin­de­lig butik, men et sted der var meget bedre og det med garanti osv… Før vi fik set os om, sad vi så i en pri­vat­bil med 2 egyp­tere der frag­tede os hen til butik­ken og fulgte os hele vejen ind. Vi kunne også bare ringe efter dem når vi skulle hjem, så ville de gerne køre os til hotellet…

Men ankom­met i par­fu­me­riet blev vi godt taget imod, vist ind i butik­ken og fik vores egen per­son­lige mand til at for­tælle om hvad de sæl­ger og hvor­dan det er lavet, samt for­skel­len på deres pro­duk­ter og det man køber dels i vesten og dels i de andre butik­ker i byen…. Star­tede selv­føl­ge­lig med lidt Ara­bisk te, da det er skik og brug her, at man byder gæster noget at drikke og det er uhø­fligt ikke at tage imod… Det smagte nu også ok.

Vi fik duf­tet til for­skel­lige rig­tig gode dufte og kig­get på gode natur­lige olier…. Vi fik også hand­let og der­med brugt de fle­ste af de egyp­ti­ske pund der brændte i tegnebogen.

Vi valgte dog selv at praje en taxi til hotel­let. Ca. 10,- kr. for at komme ”hjem” igen kan der jo på ingen måde kla­ges over…

Snart kal­der froko­sten og der­ef­ter bli­ver der nok noget eftermiddags-afslapning frem til vi skal spise igen… Afte­nen skal bru­ges til at vi får pak­ket kuf­fer­ten, betalt reg­nin­gen for mini­bar mm. Og sik­kert spil­let lidt pool, bord­fod­bold og set hvad der ellers er af under­hold­ning her på hotellet….

I mor­gen går turen så mod kolde Dan­mark, men når man først når her­til, synes både Jonas og jeg at det er ok og at vi glæ­der os til at komme hjem igen… Men det er dog meget svært at for­holde sig til at det nu er den 2. decem­ber og 22 dage til jul, når man sid­der her i 25 gra­ders varme, fuld sol og ikke en sky på him­len… Tror en anden vir­ke­lig­hed ram­mer i mor­gen aften… :)

Vi ses derhjemme.…

/ Jes­per

 

 

 

Dag 6

Start­side

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>