1. december 2011 — Dag 6


6. Dag

 

Ikke det vilde vi lavede eller ople­vede i dag….

Maven dril­ler sta­dig rig­tig meget, så star­tede dagen med at finde et apo­tek og få købt pil­ler mod dår­lig mave…

Efter­mid­da­gen skulle bru­ges på en tur med en halv ubåd og endnu et kig på koral­ler og det røde hav.. Denne gang dog uden snorkel….

Vi blev hen­tet af nogle Egyp­tere her på hotel­let… Instal­le­ret i en af de utal­lige mini­bus­ser… Der­ef­ter frag­tet til hav­nen… Spe­ciel ople­velse, da de to ”gui­der” ikke rig­tig snak­kede engelsk og også noget pud­sigt at den ene åben­bart synes det var et hit for ham at have rød neg­lelak på… jow jow..

Nå men efter et lille ophold og ven­te­tid på hav­nen kom vi ombord og fik et spæn­dende kig på alle de mange utro­lig flotte fisk og koral­ler… En ok tur, men dog ikke så spæn­dende når man selv havde været i det våde ele­ment tid­li­gere og set noget tilsvarende …

Vi bestemte efter hjem­komst at det var tid til at få lidt i maven, jeg havde skip­pet mor­gen buf­féten, så vi smut­tede en tur på Bur­ger King.. Rime­ligt bil­ligt med Bur­ger King her i lan­det… En alm. Whop­per menú for 34,- Egyp­ti­ske pund som også er ca. 34,- D.kr.

Men alt i alt en noget stille dag… Tror også vi er ved at være mær­ket af, dels var­men og jeg især af de hyp­pige toilet besøg…

Mest øv er dog, at vores safa­ri­tur, som var plan­lagt til i mor­gen, blev aflyst af Apollo, da der ikke var den for­nødne til­slut­ning… Meget øv.. Vi havde set frem til netop dén tur, nu da det ikke var muligt at komme til hver­ken Kairo eller Luxor pga. val­get i landet….

 

/Jesper

 

 

Dag 5

Dag 7

Start­side

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>