30. november 2011 — Dag 5


5. Dag

 

Dagen i dag skulle igen stå i søspor­tens tegn og vi skulle på Del­fin spot­ting… Dog bestemte jeg med mig selv, at jeg ikke ville i van­det i dag, da jeg ikke følte mig sær­lig meget ovenpå…. Men af sted kom vi… Ind­led­nin­gen på turen var helt som i går… Tid­ligt op og af sted mod Colona Dive cen­ter hvor Jonas fik udle­ve­ret sin maske og snor­kel… Op på båden og fik kapret en af de gode plad­ser, hvor vi kunne ligge i solen og sove hele turen ud til desti­na­tio­nen… En sejl­tid på ca. 2 timer… Men belært af i går, nu med lidt mere varmt tøj og da det hel­ler ikke blæ­ste helt så meget i dag, var det super bare at ligge og slappe af, mens vi blev vug­get af Røde­ha­vets bølger…

Da desti­na­tio­nen var nået blev der sej­let lidt rundt efter jagt på del­fi­ner og det endte da også med vi fik et godt view af dem…. Dej­ligt syn…

Men tid til at de der ville i van­det, hop­pede i og Jonas der­i­blandt… Jeg blev på båden og tog bil­le­der såfremt de kære del­fi­ner ville dukke op igen…. Det gjorde de.. Jeg fik nogle gode bil­le­der af det, men endnu bedre var det at de svøm­mede lidt igen­nem klyn­gen der var i van­det og Jonas kom rig­tig tæt på dem.. Han fik også taget nogle gode bil­le­der af dem på tæt­te­ste hold… Super oplevelse..

Ombord var også en pige der skulle optage lidt video og lave en rek­lame film for Colona cen­te­ret… Hun fulgte såle­des med i van­det og optog både dyk­kerne, del­fi­nerne samt alt det andet der var at kigge på… Den film redi­ge­rede hun så på hjem­tu­ren, så vi alle kunne se det fær­dige resul­tat… Rig­tigt fedt og vi har da også valgt at købe fil­men… Jo ikke hver dag vi optræde i rek­la­merne og især med Jonas i van­det med del­fi­ner… Så det bli­ver et kært minde fra turen..

Efter frokost ombord og lidt mere tid i van­det til dem der havde lyst, gik turen hjem­over igen…. Vi ind­tog vores lig­ge­plad­ser og nød turen hjem…. Dog kan det roligt fast­slås at vi ikke behø­ver mere sol til kin­derne lige nu… Tror både Jonas og jeg lyser i mør­ket lige nu… Måske i mor­gen vi vil prøve med lidt sol-creme..

Også i dag er vi mere end godt brugte… En lang, men super god tur på havet træt­ter krop­pen.. Så her efter aftens­ma­den sum­per vi igen og slap­per af inden mor­gen­da­gens tur, som også fore­går på havet, med en halv-ubåd…

 

Dag 4

Dag 6

Start­side

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>