Skærup Zoo

Søn­dag den 12. juni gik vores tur til Skærup zoo

Et hyg­ge­ligt lille sted med en del dyr… Vej­ret var fint og vi hyg­gede os.

Sær­lig popu­lært var buret med mar­svin. De skulle gen­tagne gange klap­pes, hol­des, aes, nus­ses og endda fodres med salat og gulerødder..

Også popu­lært var Beostæ­ren… Sjovt når den kunne gen­tage og fløjte som vi fløjtede.…

Alt i alt en hyg­ge­lig dag sam­men med Sine og Thea.

Det er jo altid en for­nø­jelse at se for­skel­lige dyr og de 2 ban­dit­ter elsker bare alle slags dyr… Super dejligt..

Selve Skærup zoo er, som skre­vet, et hyg­ge­ligt lille sted. Især i godt vejr… Pri­serne er ok og der er en fin lege­plads med mange omkring­lig­gende sid­de­plad­ser, så de voksne kan slappe af, mens bør­nene leger… Det er end­dog til­ladt at med­bringe frokost­kur­ven og kaffen.…

Mht. dyrerne.. ja så har de mange for­skel­lige. Især mange for­skel­lige arter min­dre aber. Det er dog ikke så nemt at tage bil­le­der af de for­skel­lige dyr, da deres bure for­hin­drer dette grun­det de fint­ma­skede hegn deres bure er byg­get af…

Selv­føl­ge­lig blev der slut­tet af med en ride­tur på en pony.. Det kan man jo ikke springe over når det gæl­der Sine og Thea…

Vil du se flere bil­le­der så Klik her

/Jesper

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>