29. november 2011 — Dag 4


4. Dag

 

Vi skulle afhen­tes kl 07.55 fra hotel­let med desti­na­tion Giftun Island…. Det betød at vi skulle meget tid­ligt op og ha ind­ta­get noget mor­gen­mad først….

Men af sted med bus til Colona Dive cen­ter med svensk guide… Der fik vi udle­ve­ret snor­kel og dyk­ker­ma­ske og af sted det så gik med båden mod Giftun Island.. Sejl­tu­ren varede ca én time og da det blæ­ste tem­me­lig godt på havet var det ikke den var­me­ste tur. Især ikke da vi jo var iført som­mer­dress og sko­ene skulle stil­les inden vi gik ombord, så der ikke blev alt for beskidt på båden..

Da vi nåede tæt på øen, blev vi afhen­tet af en min­dre motor­båd der frag­tede os det sid­ste stykke ind til stran­den… Inden det, havde vi dog været så hel­dige at få et kig på del­fi­ner, der helt til­fæl­digt var i far­van­det vi kom til… Noget der skær­pede appe­tit­ten på mor­gen­da­gens tur der jo er del­fin spot­ting… Vi gik der­ef­ter langs stran­den til et min­dre befær­det sted.. Det er sådan at der er en hel del øst euro­pæ­rer her­nede og de havde en stor koloni lige hvor vi lan­dede på stranden..

Men ankom­met til vores lille spot, kastede vi os i van­det med snor­kel og gum­mi­tæer… Stor ople­velse. Van­det var dej­ligt varmt at opholde sig i, da vi først kom under… Det var til gen­gæld mega koldt at komme på land igen…. Brr­rrr.. Men meget flot og spæn­dende at få et kig i under­ver­de­nen og svømme tæt på koral­ler og far­ve­strå­lende fisk.. Efter snor­kel­tu­ren havde vi tid til at ligge og suge varme og sol på stran­den, der har det hvi­de­ste og fine sand. Næsten som mel nogle steder..

Kl 13.00 drog vi til­bage til båden og efter lidt frokost ombord, sej­lede vi ud til en stort koral­rev, hvor vi igen kunne komme i van­det og snor­kle lidt rundt.. Det kræ­vede noget over­vin­delse at hoppe i det ”kolde” vand fra båden og kigge ned mod bun­den, som befandt sig ca. 10–11 meter læn­gere nede… Men vi gjorde det og fik igen set de smukke koral­ler og fisk under van­det…. Vel ombord igen gik turen mod land og godt trætte, kolde og sol­bagte fik vi lige ind­ta­get mad og der­ef­ter sum­pet på værelset…

Desværre har jeg så fået den typi­ske Egyp­ti­ske mave og feber.. Øv, men lever lidt på pil­ler, så det ikke skal betyde at resten af dagene skal øde­læg­ges af det…

 

/Jesper

 

 

Dag 3

Dag 5

Start­side

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>