28. november 2011 — Dag 3


3. Dag

 

Dagens sæt­ning må vidst være… Intet lavet og intet ødelagt…

Efter mor­gen­ma­den kaprede vi os en sol-seng ved stran­den og lavede sådan ikke rig­tig andet hele dagen end at suge sol til os, spise og slappe af…. Utro­ligt man kan blive så træt af at lave ingen­ting og så spise…

Nå men vi vovede os nu også en tur ud i byen…. Igen nåede vi ikke sær­ligt langt… Kan kun sige det bli­ver mere end meget svært at vænne sig til at blive over­fal­det af en der vil sælge eller lokke med en butik man skal besøge for hver 5 meter man bevæ­ger sig frem.. … I dag var de fak­tisk tem­me­lig aggresive og det er ikke noget der frem­mer lysten til at kigge på butik­ker…. Desværre og klart en kæmpe minus ved Hurghada..

Bort­set fra det er det fedt at være her… Dog må det siges, at når solen er gået ned, hvil­ket jo sker tid­ligt på den her års­tid, og det bli­ver for køligt at sidde ude, så er det ikke det vilde at lave, med­min­dre man vil i byen.… Det er der selv­føl­ge­lig rig mulig­hed for, men der er bare ikke det vilde liv og fest på den her tid af året… Det undrer os også en hel del, at den bar der er pla­ce­ret lige neden­for vores altan, hol­der åbent fra kl 11.00 til ud på nat­ten, spil­ler højt musik i hele åbning­sti­den, men uden at vi har set så meget som én enkelt gæst der­ovre.. Gud ved hvor meget de kan tjene på det….

I mor­gen skal vi, som skre­vet tid­li­gere, på Giftun Island, som skulle være et helt fan­ta­stisk sted… Eller strand… Rent para­dis og vi kan da også se fra hotel­let, at van­det ser fuld­stæn­digt lyse­blå og lagu­n­e­ag­tigt ud.. Der skulle være det fine­ste hvide sand og man skulle kunne snor­kle ud i koral­lerne lige fra stran­den… Det glæ­der vi os til… Især når vi er kom­met under van­det…. Det kom­mer dog nok til at kræve noget over­vin­delse.. Der er sgu lidt koldt i det Røde hav… Nå men under skal vi, så vi kan få taget en masse under­vands­bil­le­der.. Jo ikke hver eller hver anden dag mulig­he­den byder sig for at dykke i et saltvandsakva­rium…. Glæ­der mig vildt til at se koral­ler og far­ve­strå­lende fisk…. Men mere om det i morgen…

/Jesper

 

 

Dag 2

Dag 4

Start­side

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>