26. november 2011 — Afgang — Dag 1


Turen her­ned gik fint, dog med ca. 1 times for­sin­kelse i Bil­lund, som skyld­tes at vi ikke kunne få til­la­delse til ind­flyv­ning i Egyp­ten før…

Må sige at SAS per­so­na­let var super og muntert ….

Efter lan­ding i Hurg­hada luft­havn star­tede lidt et show med det kære visum vi skulle have, så der gik en del tid med at stå linet op i for­skel­lige køer…

Først en der skulle sætte kli­s­ter­mær­ket i pas­set og udle­vere en noget ufor­stå­e­lig sed­del der skulle udfyl­des.. Der­ef­ter i en anden kø, hvor pas­set og sed­len skulle stemp­les… Først var dén kø meget lang­som, men skal love for at en hvis herre lige plud­se­lig fór i stem­pel­man­den og så blev der stemp­let…. :)

Totalt lige­gyl­digt hvad vi havde skre­vet på sed­len, da han ikke kig­gede på den over­ho­ve­det… Måske var det tæt på fyraf­ten for ham…

3. kø var så at det jo skulle tjek­kes at de andre havde gjort deres arbejde godt nok…. Videre til næste kø ved baga­gebån­det… Fat i baga­gen og ud til bussen…

Ende­lig på hotel­let og lidt ven­te­tid på at få udle­ve­ret nøg­ler mm.

Vi tog en kort gåtur i byen, men næsten umu­ligt for os dumme turi­ster, da man bli­ver angre­bet af alle butik­se­jere der vil have én med i netop deres butik… Pyy.. Det endte med at vi fik demon­stre­ret både cre­mer og par­fu­mer og købte en meget meget grøn creme der skulle være godt for alt….

Til­bage på hotel­let var der så ende­lig mad og det var bestemt ikke dår­ligt… Kæmpe buf­fét med alt godt og Ita­li­ensk inspiration..

Vi var godt for­spi­ste og godt trætte, så tog en stille aften på værel­set med film og tid­ligt til køjs…

Værel­set er ok og hotel­let også… Stort hotel med mange for­skel­lige natio­na­li­te­ter… Stort poo­l­om­råde og det lig­ger helt ned til strandkanten….

Se bil­le­der her

 

Dag 2

Start­side

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>