Billeder & beskrivelse af ”Pytte”


Pytte er en Kon­ge­py­t­hon, eller Ball­py­t­hon som den kal­des på engelsk… Nav­net Ball­py­t­hon er opstået da den rul­ler sig sam­men til en kugle når den bli­ver for­skræk­ket… Altså nor­malt ikke en slange der hug­ger fra sig… og må sige ind­til nu vir­ker Pytte meget liv­lig og ”tillidsfuld” ..

Vir­ker nær­mest som hun godt kan lide at få en aften-kravletur i sofaen.. Ser ikke ud til at blive spor stres­set af det og har et par gange fået mad umid­del­bart efter ”luf­te­tu­ren” hvil­ket ikke har påvir­ket spiselysten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>