Ree park Ebeltoft

Søn­dag den 5. maj 2011 havde per­so­na­le­af­de­lin­gen på Tre-for arran­ge­ret en fami­lie tur til Ree park zoo i Ebeltoft…

Jeg var så hel­dig at alle mine dej­lige børn og endda Jonas’ kære­ste Cæci­lie ville med mig der­over.…. Sjæl­dent at vi alle tager på tur sam­men, så det var jo bare helt fan­ta­stisk at få lov til at opleve det..

For­vent­nin­gerne var høje da vi mød­tes med alle de andre Tre-for fami­lie og vores med­bragte køle­ta­sker… Det skulle være en hyg­ge­lig dag og det blev det selv­føl­ge­lig også.… Super dag med mange grin, gode lange gåture i par­ken, ople­vel­ser af for­skel­lige dyr der blev fodret og meget infor­ma­tion, til stor glæde for os alle.… Især er Sine jo dej­lig spør­ge­ly­sten og fik stil­let flere spørgs­mål til fod­rin­gen af de vilde hunde…

Vej­ret var ok… Ikke for varmt og ikke for meget regn… Der skulle lige kry­bes i læ et par gange under de store træer.…

Også en god ople­velse at blive frag­tet rundt i safa­ri­bus­sen, der jo består af flere gamle Jeep’s der er bun­det sam­men og med meget god infor­ma­tion under­vejs af guiden…

Ree park er jo nok mest kendt for deres Gepar­der og det smarte system til fod­ring, hvor fodret bli­ver hængt på en wire der med stor hastig­hed bli­ver truk­ket, så man får for­nem­melse af hvad disse hur­tig­lø­bere kan præstere…

Der er en rig­tig god og spæn­dende tur rundt i par­ken på deres nyere gang­bro der bug­ter sig et langt stykke rundt i par­ken. Man kom­mer bl.a. forbi par­kens nye løve­an­læg hvor løverne hyg­ger sig “i det fri” .…

Rig­tig spæn­dende var det også at se fug­le­op­vis­nin­gen og høre om de for­skel­lige fugle, se dem i aktion. Ikke mindst den hvid­ho­ve­det Havørn er impo­ne­rende. Kæmpe stor og smuk…

Desværre havde den hårde vin­ter gjort, at par­ken ikke havde fået deres nye anlæg klar til sæson­start og det mis­sede vi så… Det tager vi med næste gang…

Alt i alt en rig­tig dej­lig dag.. Stor tak til alle mine skønne unger og Cæci­lie fordi de gjorde dagen til et rig­tig kært minde i min hukom­melse… Håber vi får flere af den slags ople­vel­ser fremover…

Vil du se flere bil­le­der så Klik her

/Jesper

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>