Givskud Løvepark Lørdag 20. august 2011


Efter at ha lig­get lidt stille på akti­vi­tets fron­ten tog Thea og jeg en tur til Givskud løve­park…

Vi havde læst at Seba­stian Klein og Chap­per skulle optræde. Da Seba­stian jo er en af Thea’s favo­rit­ter, skulle det selv­føl­ge­lig ople­ves… I øvrigt havde vi også snak­ket en del om at vi jo aldrig havde fået set ulvene i Givskud .…

Så efter en stille og rolig mor­gen med teg­ne­film, hav­re­grød og mor­gen­hygge smurte vi en god mad­pakke og tog afsted…

Vi star­tede med at spise vores med­bragte mad mens vi ven­tede på showet.… Dog var Thea ikke så vild med det da det ende­lig gik igang… Lege­plad­sen og hop­pe­bor­gene trak mere i hende den dag end Seba­stian gjorde… Så vi gik en tur på legepladsen…

Der­ef­ter skulle vi selv­føl­ge­lig se om det kunne lyk­kes os med de ulve… Det kunne det…

Vi fik også lige taget en køre­tur rundt på savan­nen, taget mange bil­le­der og til sidst lige en tur ind til løverne… Ungerne som vi ople­vede i som­mer­fe­rien, da de var på stald, var nu for før­ste gang kom­met med de voksne løver ud i det fri… Sjovt at se dem igen og se hvor meget de var vokset.…

Det er altid en for­nø­jelse af besøge Givskud løve­park og vi havde en rig­tig hyg­ge­lig efter­mid­dag med dyresnak og Seba­stian CD’en på anlæg­get… Vi kan den snart udenad…

 

Se bil­le­der her

 

Start­side

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>