Onsdag 13. Juli 2011


Er nok nød til at afsløre det med det samme… Det har været varmt i dag igen :-)

KlippehuleJeg har fak­tisk ikke set en ene­ste sky på him­len siden fre­dag aften…. Gud ved om der fin­des skyer mere??…. Nå det fin­der jeg jo ud af på fredag…

Samme pro­ce­dure i dag med mor­gen­ri­tu­a­let, dog var jeg senere ude af døren..

Dels fordi jeg er træt i dag… Tror solen har gjort sit ind­hug på mig og træt­ter… Dels fordi jeg først skulle på tur kl. 11.30. Gik dog til Pla­ta­nias lidt tid­li­gere, fik købt bil­let og frisk vand til turen. Godt nok skulle jeg ikke sidde direkte i solen, men varmt er det alli­ge­vel, så vand skal der til… Havde så lige tid til en Frappé, som er iskaffe, på en lille restau­rant inden der var afgang…

Og afgang betød så en tur med et lille tog på hjul der skulle fragte os op i bjer­gene.. Sightseeing togToget er af samme type som dem vi ken­der fra bl.a. Djurs som­mer­land o. lign. ste­der… Ikke spe­ci­elt bekvemt, men dog en måde at få set lidt af natu­ren og øen på… Kunne vælge mel­lem en del for­skel­lige ture, men valgte den der hed­der Grand Canyon… Af sted op i bjer­gene og en meget barsk natur… Impo­ne­rende at noget kan vokse der og at nogle har valgt at bo der… Turen for­talte lidt om græker­nes mod­stand­s­kamp under 2. Ver­denskrig og Eleftherios Venizelos's Hushoved­desti­na­tio­nen var da også et museum for netop dette, samt huset hvor Elef. Venize­los boede under revo­lu­tio­nen mod Tyr­kerne, begge dele belig­gende i byen The­risso … Kirke TherisoDer gjorde vi holdt en times tid, så der var tid til at kigge sig lidt om, eller besøge en af de restu­a­ran­ter og mini­mar­ke­der der selv­føl­ge­lig også er et så afsi­des sted som der.

Spæn­dende og rig­tig flot tur gen­nem bjer­gene med de natur­skabte klip­pe­hu­ler, hvor især vi så én meget stor hule… I dag er det kun de vildt levende geder der gør brug af hulerne.. Men man for­står bedre, hvor­dan det kan være en umu­lig kamp for besæt­tel­ses­styr­ker, at skulle bekæmpe de lokale når de gem­mer sig sådanne ste­der og ken­der områ­derne… Både på vejen op og på vejen nedad ( hvor jeg var rig­tig glad for at brem­serne vir­kede på det lille tog )Sammenvoksede træer så vi mange spæn­dende og flotte træer og plan­ter…. Euca­lyp­tys træer, oli­ven træer og plan­ta­ger samt selv­føl­ge­lig også mange appelsin og avo­ca­do­træer… Vi gjorde end­vi­dere stop på ned­t­u­ren hos en far­mer der dyr­kede både appels­i­ner og oli­ven og som gav smags­prøve på friskpluk­kede appels­i­ner.. Mums… Noget helt andet end dem vi køber i Dan­mark.. Vi kunne selv­føl­ge­lig købe af hans pro­duk­ter, appels­i­ner, oli­veno­lie, vin og Raki som er græker­nes natio­nale ild­vand… Jeg købte en pose friskpluk­kede appels­i­ner… :-)

Der­med var turen ved at være slut og det var også ok… 3,5 time dog inkl. stop ved museet var nu nok for min bag­del… Håber jeg fik taget nogle gode bil­le­der af den bar­ske natur og bjer­gene, bum­le­to­get til trods…

Resten af dagen kom­mer til at stå i afslap­nin­gens og skyg­gens tegn… Skal ikke ha´ mere sol lige i dag, men mon ikke en tur i poo­len kunne fortjenes….

Lige pt. er der hel­ler ikke pla­ner for mor­gen­da­gen… Tror poo­len kal­der igen, så jeg kan Hus Therisokøles ned af og til, og måske få lidt mere farve…

Sol er dej­ligt. Meget sol, meget dej­ligt. Men kan godt mærke det ikke er hvad krop­pen er vant til og at det træt­ter den gamle krop en del. Sik­kert også fordi lysten til mad og en rytme som jeg ken­der, ikke lige er hvad jeg har lyst til i heden… Kunne man skrue bare 10 gra­der ned og tage som­me­ren med hjem ville det være perfekt…

/Jesper

Bil­le­der

Tors­dag 14. Juli

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>