Tirsdag 12. Juli 2011

Tryk på play og nyd lidt af stem­nin­gen mens du læser… Det er ikke live opta­get, men samme musik der blev spil­let, mens jeg nød livet med Myt­hos, som jo er græsk øl… :-)

Audio clip: Adobe Flash Player (ver­sion 9 or above) is requi­red to play this audio clip. Down­load the latest ver­sion here. You also need to have Java­Script enab­led in your browser.

Der er ikke så meget at berette i dag… Har taget en næsten total slap­per dag….

Som Grækenland er kendt forStar­tede ud, efter den nu obliga­to­ri­ske stille mor­gen med kaffe og ro, med at gå til poo­len og blev der hele for­mid­da­gen og lidt mere til… Hmm… Skal vi sige at jeg nu enten burde blive inden­dørs og væk fra solen eller iføre mig burka før jeg går i solen…. :-) Har i hvert til­fælde den indre varme…. Nå sådan går det nok ikke og får jo nok mere sol alli­ge­vel… Den skal jo også nydes mens tid er..

Efter poo­le­tu­ren og dej­lige afsva­lende ophold i van­det var krop­pen træt efter al den afslap­ning og måtte lige være soli­da­risk med grækerne og holde en siesta…Havnen Chania

Sidst på efter­mid­da­gen gik jeg så en tur til nabo­om­rå­det der hed­der Pla­ta­nias.. Områ­det lig­ner til for­veks­ling Agia Marina som er det område jeg bor i… Men det blev da en gåtur på 5–6 km… pyy… det var varmt… Fik set lidt på butik­ker og opda­gede at der lå en Lidl i områ­det, så den skulle lige kig­ges nær­mere på… Ikke der turi­sterne hand­ler kunne jeg se, men udover der ikke var så mange der talte dansk og pris­skil­tene var på græsk, så lig­nede Lidl helt det vi ken­der fra Dan­mark… Dog var kas­se­bo­nen helt umu­lig at tjekke bag­ef­ter..! Der sæl­ges de samme spo­tva­rer som vi ser i uge­re­k­la­merne… Lidt sjovt.. Dog var kødet og mælk, desværre, og andre mæl­ke­pro­duk­ter ikke som jeg ken­der det…. Har i hvert til­fælde ikke endnu set hele blæks­p­rut­ter i fryse­di­sken i Lidl Hor­sens… Men kan jo være det kom­mer. Kunne da være spæn­dende og ville helt sik­kert købe en af dem….

Nå men jeg fik da købt ind til at kunne holde hunger­s­nø­den fra døren i et par dage… Nu slet ikke mad jeg har mest lyst til når dagstem­pe­ra­tu­ren sni­ger sig over de 30–35 gra­der…. Hvil­ket også har været til­fæl­det i dag…

Ved godt at varme her og varme i Dan­mark ikke helt kan sam­men­lig­nes mht. Fug­tig­hed osv. Men snak­kede med en anden gæst her­nede i dag om, at det da var godt vi ikke skulle lave andet i løbet af dagen end bare slappe af, bade og ellers nyde til­væ­rel­sen… Tænk hvis vi skulle arbejde i den hede… Tror hele Dan­mark gik i stå efter gan­ske få uger, såfremt vi plud­se­lig fik den her varme… Så måske skal vi ikke være så kede af vores egen som­mer… Endnu en smal gade i ChaniaDog er det jo noget nem­mere at plan­lægge gril­laf­ten med vej­r­ud­sig­ten her­nede for øje… Og da bare kanon­fedt at man ved at mor­gen­da­gens påklæd­ning består af … shorts og klip klap­pere… Dét kan jeg sag­tens leve med…

I mor­gen er pla­nen at tage en tur med et lille sight­se­e­ing tog der kører fra Pla­ta­nias… Der kører omkring 5 for­skel­lige ture, så man væl­ger bare den man har lyst til… Men mere om det i mor­gen, såfremt der ikke sker ændrin­ger i pla­nerne. Kun én ting reg­ner jeg for helt sik­kert… Det bli­ver sol, varmt og blå him­mel igen i mor­gen… :-P Statue ved ortodoks kirke i ChaniaLige nu vil jeg nyde at det trods alt er ble­vet lidt køli­gere og der er live græsk tra­di­tio­nelt ”Zorba” musik på restau­ran­ten lige over­for hotel­let… Hyg­ge­lige og afslap­pende toner, der pas­ser fint sam­men med græsk øl… :-)

/Jesper

Ons­dag 13. Juli

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>