Lørdag 9. juli 2011


Så sid­der jeg under halv­ta­get ved hotel­lets pool og vil lige skrive en update om dagen…

Efter at ha sovet nogen­lunde i det varme klima og med kun et lagen som dyne… Noget jeg skal vænne mig til, var menin­gen jo at dagen skulle starte med et info­møde.. desværre duk­kede gui­den ikke op, da de valgte at trille rundt med deres bil på vej til hotel­let… Sådan kan det jo gå og der skete hel­dig­vis ikke noget alvorligt…Hotel Apelia - Pool & Pool bar

Klik på bil­le­det for at se en lidt større udgave..

Jeg tog iste­det en lang gåtur i vand­kan­ten… gan­ske vist uden solcreme, men man er vel en mand… Nå ja kan nu kon­sta­tere at solen har godt fat her­nede og det går en del hur­ti­gere med at blive tofar­vet… Men stran­den er dej­lig, kun 100 meter væk og ikke alt for over­fyldt… Efter strand­t­u­ren skulle lig­ge­sto­lene ved hotel­lets pool lige benyt­tes… så kunne mave og ryg jo også følge med i den tofar­vede nuance…

Apelia - Indgangen til hotellet

Ellers er dagen gået med nogle ture på gå’ben rundt i områ­det og lidt “søgen skygge” på lej­lig­he­dens altan.… super dej­ligt at sidde der og nyde livet i ro og fred… At jeg har opholdt mig der, har så også bety­det at jeg næsten har fået to nye bebo­ere i lej­lig­he­den.. Hotel­let har nem­lig 4 kat­tekil­lin­ger ren­dende rundt… De er til stor glæde for de børn der ophol­der sig her, men de 2 har så søgt til­flugt fra bør­ne­op­mærk­som­he­den hos mig og i min lej­lig­hed.… Skal nær­mest smide dem ud og i hvert til­fælde huske at tjekke inden jeg for­la­der værel­set, om de er der… Især den ene er helt utro­lig kælen og føl­ger mig rundt som en anden lille hund… Ikke noget alle bør­nene synes om, når de kom­mer og kig­ger efter dem.… Har nær­mest også haft børn der har plan­ket den til min altan…Theodorou Island - Kreta

Imor­gen er pla­nen en lang gåtur ind til selve Cha­nia.… Hotel­let jeg bor på er belig­gende et stykke væk fra cen­trum, så jeg må på apost­lens heste og en tur langs stran­den.. Med solcreme… :) Nå jeg kunne også tage bus­sen, men har sik­kert godt af motionen…

/Jesper

Bil­le­der

Søn­dag 10. Juli

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>