Fredag 8. juli 2011


Klok­ken er nu 24 her på Kreta og sid­der på alta­nen med en kop kaffe….

Der er total stille… Både hvad angår vin­den og alt andet….

Fly­ve­tu­ren gik helt plan­mæs­sigt, ingen tur­bu­lens eller ufor­ud­sete hændelser..

Efter baga­gen var udle­ve­ret stod gui­den klar til at diri­gere videre til bus­sen og afsted det gik for at afle­vere alle gæster på diverse hotel­ler… 3. Sid­ste sted var så hvor jeg skulle af og instal­le­res for den næste uges tid… Når man har bestilt uspe­ci­fi­ce­ret, eller det de kal­der Bravo Chan­cen, er man jo lidt spændt på hvad det inde­bæ­rer… Dog var jeg sik­ker på at få eget toilet og bad på værelset..

Må sige jeg kun er posi­tiv overrasket…

Er ble­vet til­delt en ét værel­set lej­lig­hed på Ape­lia…. Det ser ud som et super hyg­ge­ligt sted… Dej­ligt lyst værelse, toilet, bad og køk­ken med alt hvad jeg nu skal bruge for at klare mig en uge her… Ingen pro­blem selv at stå for mad­lav­ning da der både er gry­der, kom­fur, kaf­fe­ma­skine, køle­skab og EL-kedel… Den er jo vig­tig, da kaf­fen er meget slem at skulle und­være.. Selve alta­nen, hvor jeg sid­der nu, lig­ger ud til en smal pas­sage mel­lem værel­serne og med store flotte Bour­gon­vil­laer Apelia - Udsigt fra Balkonenog alle mulige andre flotte blom­ster… Selve hotel­let lidt i Spansk stil… Det er jo lige mig… Har været her en time og er alle­rede fal­det for ste­det…. Helt sik­kert også dej­ligt at sidde her i skyg­gen, hvis var­men og solen bli­ver for slem…. Også pool med til­hø­rende lig­ge­stole osv. er der her på hotel­let… og sikke da en dej­lig ro der er her…

Det har jo været en lang tur her­ned, så sprang straks i super­mar­ked, som meget prak­tisk er pla­ce­ret få meter fra hotel­let… Super duper…

Fik købt Nescafe, kil­de­vand og noget Græsk you­gurt… mums…

I mor­gen er der infor­ma­tions­møde og der­ef­ter skal jeg så selv på opda­gelse i områ­det og se hvad der kan bydes på… I hvert til­fælde er det nemt at både handle ind, tage ud at spise, komme på bar og besøge stran­den…. Sik­kert også mange gode bil­le­der der kan sky­des her.. Hvad kan jeg så næsten for­lange mere…. Oveni­kø­bet lyder vej­r­ud­sig­ten på 30–35 gra­der hele ugen… Super start på ferien…

Bil­le­der

/Jesper

Lør­dag 9. juli

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>