Torsdag 7. juli 2011


Så er pigerne put­tet til sid­ste over­nat­ning hos mig i ferien og kan godt mærke indeni alle­rede nu, at jeg kom­mer til at savne dem rig­tig meget.…

Altid en mær­ke­lig tom for­nem­melse når man har væn­net sig til at have de små prin­ses­ser tæt på hele tiden, at så skulle und­være den nær­hed igen… Der går nogle dage inden jeg i gear igen… Måske godt der skal ske andre ting for mig selv i mor­gen, så jeg kan få tan­kerne lidt på noget andet.…

Dagen idag har været stille og rolig… Pigerne har set lidt film og været alene hjemme et par timer, så far kunne komme igang med lidt spin­ning igen… Det gik super med deres alene tid. Det er et par utro­lig søde og dej­lige piger de to…

Men ferien med bør­nene er nu slut for denne gang og jeg synes det har været en rig­tig dej­lig ferie med mange gode ople­vel­ser. Håber selv­føl­ge­lig også bør­nene har den mening… For mig er det aller­vig­ti­ge­ste jo bare at være tæt på dem og nyde deres selskab.…

Elsker mine 4 vidun­der­lige og skønne børn rig­tig rig­tig meget.…

/Jesper

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>