Onsdag 6. juli 2011


Idag var den sid­ste dag med udflug­ter og turen gik til Djurs som­mer­land

Thea og jeg var tid­ligt oppe og hen­tede Per­nille, Jonas og Sine kl 8.45 og afsted mod Djursland… Efter træ­kvog­nen var ble­vet hen­tet og bil­le­terne købt sty­rede vi mod de før­ste for­ly­stel­ser og Thea, Sine og Per­nille star­tede med Sab­len… En af disse tin­ge­ster der bli­ver hævet op og slup­pet igen så man kom­mer i frit fald.… Tror ikke Thea helt havde gen­nem­skuet hvad det bestod i og blev meget tyde­ligt over­ra­sket og ikke det hun synes var det sjove­ste. Men Sine og Per­nille fik hende til at skrige når det gik nedad, så der blev alli­ge­vel lidt mor­skab ud af det for dem alle 3.…

Videre til Skat­teøen… Den er bestemt ok… God fart og gode sug i maven. Vi slap for at blive alt for våde.. Vi beslut­tede der­ef­ter at vente med pira­ten da køen der alle­rede var tem­me­lig lang og at gå efter de andre for­ly­stel­ser hvor vi alle kunne være med sam­men.… Dog fik Thea prø­vet lidt bør­ne­kar­ru­sel, mens Sine, Jonas og Per­nille tog en tur i luft­gyn­gen… Ellers fik vi prø­vet mange andre… Rio Grande, Jungle safari og ikke mindst Thors ham­mer… Den rut­sche­bane meldte Thea dog fra til, så Per­nille stod over sam­men med hende. Hvor har jeg dog bare nogle søde og dej­lige børn… Føler mig vildt pri­vi­li­ge­ret og rig over at have dem i mit liv…Sablen - Djurs Sommerland

Der var sol og høj him­mel hele dagen… Fak­tisk meget varmt, men dej­ligt at kunne sidde uden­dørs og ind­tage vores med­bragte mad.…

Vi fik set udspringsshow.… Utro­ligt og impo­ne­rende at de sprin­ger fra knap 30 meter og ned i et bas­sin der er 2,5 meter dybt og 7 meter i dia­me­ter… Der skal sgu en del mod til.…

Vi slut­tede for­ly­stel­serne af med en tur i bade­land, hvor pigerne mun­trede sig i det våde element.…

Der­ef­ter gik turen til Hor­sens igen… og en dej­lig dej­lig dag var ovre.…

Desværre kom vi slet ikke til at prøve Pira­ten. den var luk­ket det meste af dagen og histo­rien gik på at den var gået i stå mens der var folk i den og at de måtte evaku­e­res med liv­li­nier osv.… Ved ikke om histo­rien er sand, men i hvert til­fælde stod Pira­ten stille resten af dagen.… Vi må have den til­gode til en anden god gang. Gud­ske­lov er der jo rig­tig meget andet der kan prøves…

Såle­des er min som­mer ferie med bør­nene også ved at gå på held… Kun dagen i mor­gen og nogle få timer fre­dag kan jeg nyde dem… Vi træn­ger alle til at slappe godt af i mor­gen, så det bli­ver Costa del Tor­denskjolds­gade og afslap­ning.… :)

Se bil­le­der fra turen her

/Jesper

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>