Mandag 4. juli 2011


Thea og jeg synes lige vi ville gøre god brug af vores nyind­købte sæson­kort til Givskud Zoo, så vi hop­pede i bilen og kørte turen til parken…

Igen var det en spæn­dende og inter­es­sant tur i sel­skab med Goril­laer, løver, lamer, kame­ler og mange andre.… Vi fik igen hørt vores “seba­stian CD” hvor han jo for­tæl­ler om turen rundt i par­ken.… Og dén CD kan vi fak­tisk næsten ude­nad efterhånden.….

Thea havde “sit eget” kamera med og fik taget rig­tig mange bil­le­der af dyrerne, samt ind­købt 2 postkort…

Endnu en dej­lig dag i løve­par­ken… Efter hjem­kom­sten, fik Thea skre­vet post­kort til sin mor og fik dem postet…

 

Lama i fuld galopFan­gede den lille ban­dit i luf­ten… Den spur­tede rundt og legede tag’fat med str­ud­serne… Er ikke sik­ker på str­ud­serne morede sig lige så meget som den lille spring­fyr.. Så mere ud som de løb for livet.…Men gan­ske impo­ne­rende som den kan springe, og sjovt så det ud…

Der lig­ger lidt flere bil­le­der fra turen på picasa, så hvis du vil se dem… Klik her

Klik videre til Tirs­dag 5. juli

/jesper

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>