Tirsdag 28. juni 2011


Give­skud løve­park.… Vi skulle meget tid­ligt op idag. Skulle jo være i Givskud klar til ople­vel­ser kl 8.15 og det var vi så…

Hjem­me­fra kl 7.00 og afhente Per­nille og så afsted med store for­vent­nin­ger. Vi synes også de blev ind­friet. Efter at ha par­ke­ret bilen i par­ken, blev vi hen­tet af safa­ri­bus­sen og kørt til løve­stal­den. En spe­ciel ople­velse af komme ind med løver på begge sider og sådanne løver er noget større end man reg­ner med, når de er så tæt på.… Vi fik set de små løvekil­lin­ger. Noget som de andre gæster ikke kunne opleve, da kil­lin­gerne sta­dig er for små til at komme med uden­for i anlæg­get.…. De har et spe­ci­elt aflukke hvor de kom­mer ud sam­men med mor løve.… Vildt når løverne begyn­der at brøle og snakke kun en meter på begge sider af én… Det er tem­me­lig højt og jo ikke noget man ople­ver hver dag…

Videre gik turen så til næse­hor­nene og deres stald. Hvis vi synes løverne vir­kede større på tæt hold, ja så var det i hvert til­fælde også gæl­dende for næse­hor­nene… De er bare nogle store kamp­vogne.. Men utro­lig god­mo­dige.. Vi kunne fodre dem med æbler og klø dem bag øret.… Næse­horn har ikke tæn­der i mun­den og der­for kan man stikke hele hån­den ind i mun­den på dem… Hvis man ellers har lyst… Det lug­ter ikke spe­ci­elt godt og de både sma­sker og sav­ler en del når de spi­ser æbler… Men igen… Jo ikke noget man får lov at prøve hver dag og i alle zoo’s. Vi var alle helt sik­kert impor­ne­ret over oplevelsen…

Sid­ste stop på Go’morgen zoo van­drin­gen, var hos Gorilla’erne… Dem gik vi dog ikke ind til, men nøjes med at se på dem igen­nem ruderne… Alli­ge­vel var det fedt, da der jo kun var gan­ske få men­ne­sker samt en guide, der kunne for­tælle og svare på alle vores spørgs­mål.… Synes helt sik­kert det var en ople­velse der var de ekstra penge værd… Og sik­kert noget bør­nene vil nyde at for­tælle ven­nerne efter sommerferien.…

Efter mor­gen­van­drin­gen var dagen på egen hånd i par­ken.. Vi star­tede straks med at køre en tur ind i løve­bu­ret. Vi var meget hel­dige med den tur… Havde en han­løve gående ved siden af bilen, så tæt på at vi kunne ha rørt ved den… Meget impo­ne­rende. Alt i alt havde vi en dej­lig og varm dag. Fik set alle dyrerne og hyg­gede os med med­bragt mad… fik end­dog lov til at også fodre Kame­lerne med gule­rød­der.… Det glem­mer Per­nille jo ikke med det før­ste, da den ene kamel lige sendte hende et nys med hak­kede gule­rød­der.… :)

Vores dags­bil­let blev veks­let til et sæson­kort, så ikke sid­ste gang vi kom­mer til Givskud.… Dej­ligt sted… Kæmpe stort område og dyr der ser ud til at stor­tri­ves.. jo nok det tæt­te­ste vi kom­mer de vilde dyrs natur­lige leve­vis i Danmark…

Imor­gen hed­der det lidt arbejde for far og ellers en slappe af dag… Meget er alle­rede sket i ferien og kan mærke på pigerne at der kræ­ves noget hjemme afslap­ning.… I mor­gen bli­ver også et afbræk for Sine’s ved­komne, da hun jo lige afbry­der ferie hos mig, tager på koloni og ven­der til­bage i næste uge.…

Bil­le­der fra Give­skud Løve­park… Klik her

Klik videre til Ons­dag 29. juni

/Jesper

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>