Mandag 27. juni 2011


Dagens tur gik tll Madsby lege­park i Fredericia.

Må jo sige i ende­lig havde vej­ret på vores side.… Det var dej­ligt varmt

Madsby Lege­park, som jo er, næsten, gra­tis er et hyg­ge­ligt sted med gode akti­vi­te­ter for bør­nene. Gud­ske­lov var der ikke så mange i par­ken, da jeg tror en del af hyg­gen går af ste­det hvis det er fyldt godt op.. Men idag var det jo nær­mest perfekt.

Vi star­tede med at hente vore skat­te­kort i infor­ma­tio­nen, samt en lille mord­gåde vi skulle løse.. Så gik turen rundt i par­ken på jagt efter for­skel­lige poster og opga­ver der skulle fin­des og løses… Vi var bare ikke ret gode til at læse kor­tet, så vi fik van­dret en del… Til sidst fik vi dog løst et meste og fandt ud af at skat­ten egent­lig var i infor­ma­tio­nen, hvor bør­nene kunne hente deres skat iform af en lille gave… Men en ok idé og vi fik set parken…

Par­ken inde­hol­der både en kæmpe lege­plads, klap­pe­ge­der, heste der lige kan stry­ges lidt på mulen, samt andre dyr at kigge på…

Der­u­d­over er der et lille tog der kører en tur rundt uden for par­ken… Den for­nø­jelse er dog ikke gra­tis… og egent­lig hel­ler ikke værd at bruge penge på.. Men vi har prø­vet den nu… :) Der er også en stor sø med robåde der kan lejes for 30 min… Dem sprang vi over denne gang… Efter vores med­bragte mad var for­tæ­ret og de sid­ste poster fun­det, slut­tede vi med en kæmpe is og så gik turen hjemad igen… Igen en dej­lig dag… Vi har selv­føl­ge­lig også snak­ket en del om den tur vi alle glæ­der os til imor­gen… God­mor­gen zoo i Givskud løve­park, hvil­ket vil sige vi skal tid­ligt op… Møde i par­ken kl 8.15 og føl­ges med dyre­pas­serne ind bag kulis­serne… Det bli­ver spæn­dende. Også super at Per­nille har meldt sig til hol­det i mor­gen… Vi glæ­der os… :)

Se flere bil­le­der fra Madsby … Klik her

Klik videre til Tirs­dag 28. juni her

 

/Jesper

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>