Så er det nu.…. :)

I dette øje­blik skulle vi så gerne være på vej i luf­ten med SAS fra Bil­lund luft­havn med desti­na­tion Hurg­hada, Egyp­ten.…. For­hå­bent­lig til sol, som­mer og mange gode oplevelser.…..

Pas godt på Dan­mark.… Vi ses… :)

sas_takeoff

Posted in Oplevelser | Leave a comment

Ny mulighed på min side

Skriv et ind­læg eller hil­sen i min gæstebog…

Det ville lune og rig­tig dej­ligt at se hvem der besø­ger min side… :)

Posted in Diverse | Leave a comment

Turen til Egypten nærmer sig …

I skri­vende stund er der 3 uger til Jonas og jeg dra­ger en tur til Egyp­ten med Apollo rej­ser… Og næsten ikke nød­ven­digt at skrive, at vi glæ­der os vildt.…

Vi skal bo i Hurg­hada på Bella Vista med All inclu­sive… 2 dages udflugt til Kairo, hvor vi skal opleve en hel masse… Pyra­mi­der, Det Egyp­ti­ske museum, De dødes by o.m.a.

Con­ti­nue rea­ding

Posted in Oplevelser | Leave a comment

Alle mand til København..

Ja sådan er paro­len.… De Hviii spil­ler topop­gør i par­ken. Nr.1 mod nr. 2

Så søn­dag den 2. okto­ber dra­ger vi afsted fra Århus med desti­na­tion Kbh.…

Håber det bli­ver en super tur og vi hiver en sejr eller i det mind­ste point med hjem…

Mange år siden jeg har været i par­ken og aldrig for at se AGF spille… Chan­cerne er måske ikke de stør­ste for en sejr, men alt kan jo ske, og skal de slå FuCK så er det nu det skal være… Det kører godt for ‘GF og FCK er ikke den samme sta­bile maskine der ikke kan rystes, som var til­fæl­det sid­ste sæson…

Kryd­ser fin­gre for at det er al tiden værd og vi får en fest i parken…

KOM DE HVIIII.….. !!

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Næste ferie.….

Så er jeg begyndt at glæde mig til næste ferie.…

Ikke mange dage til den for­hå­bent­lig bli­ver bestilt.…

Jonas og jeg skal en tur til Egyp­ten i novem­ber.… Det bli­ver super..

Det bli­ver selv­føl­ge­lig muligt for inter­es­se­rede at følge lidt med i vores oplevelser.

Con­ti­nue rea­ding

Posted in Oplevelser | Leave a comment

Hvad sker der nu.…

Søn­dag og ferien er næsten slut.… Lige en eller to dage mere, så star­ter arbej­det igen…

Det har været en super ferie og kan bestemt ikke klage over noget… Dej­lige dage med bør­nene og dej­lige dage på Kreta.…

Con­ti­nue rea­ding

Posted in Diverse | Leave a comment

Vejret

Tjek vej­r­ud­sig­ten og dagens vejr i Hor­sens til højre på siden.…

Posted in Diverse | Leave a comment

Hvad sker der for hunde-ejere… ?

Et lille deba­top­læg hvor jeg gerne vil høre andres mening.

Ikke meget jeg går i dag­lig­da­gen og hid­ser mig op over eller bru­ger tid på at blive irri­te­ret over… men.…

Hvad sker der for hunde-ejere ??

Con­ti­nue rea­ding

Posted in Debatoplæg | Leave a comment

Første post på min blog..

Hej og velkommen.

Profilfoto

Jes­per V. Rasmussen

Dette er min før­ste post på min blog og på det der gerne skulle blive min blog/ hjem­meside med tiden…

 

Efter jeg har stu­de­ret Joomla og byg­get en hjem­meside op i det system, synes jeg at jeg ville prøve Word­Press iste­det for. Efter jeg har stu­de­ret det nær­mere, Con­ti­nue rea­ding

Posted in Diverse | Leave a comment