Turen til Egypten nærmer sig …

I skri­vende stund er der 3 uger til Jonas og jeg dra­ger en tur til Egyp­ten med Apollo rej­ser… Og næsten ikke nød­ven­digt at skrive, at vi glæ­der os vildt.…

Vi skal bo i Hurg­hada på Bella Vista med All inclu­sive… 2 dages udflugt til Kairo, hvor vi skal opleve en hel masse… Pyra­mi­der, Det Egyp­ti­ske museum, De dødes by o.m.a.

Der­u­d­over skal vi der­nede ha boo­ket en tur ud til Bedu­i­nerne med for­hå­bent­lig kamel rid­ning og en smuk solnedgang…

Vi skal også en tur ud at dykke med snor­kel og reg­ner med at tage en tur med dyk­ker­båd, så vi rig­tigt kan få set koral­lerne og taget nogle gode under­vands billeder…

Har du lyst til at følge lidt med i turen og se nogle bil­le­der kan du bruge lin­ket her… Jeg vil for­søge at opda­tere siden med lidt tekst og måske lidt enkelte bil­le­der, mens vi er der­nede. Dog lidt afhæn­gigt af hvad der til­by­des på hotel­let af inter­net for­bin­delse. Bil­le­derne bli­ver til­gæn­ge­lige i større omfang når vi er hjemme igen…

 

This entry was posted in Oplevelser. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>