Hvad sker der for hunde-ejere… ?

Et lille deba­top­læg hvor jeg gerne vil høre andres mening.

Ikke meget jeg går i dag­lig­da­gen og hid­ser mig op over eller bru­ger tid på at blive irri­te­ret over… men.…

Hvad sker der for hunde-ejere ??

Jeg bor i et kvar­ter hvor der er et aktivt liv for både en masse børn og mange voksne der bru­ger meget tid på det grønne område vi har i form af en lege­plads og en bold­bane / græs­plæne… Der fore­går alle mulige akti­vi­te­ter og er som skre­vet til stor glæde for både børn og voksne… Kom­mu­nen hol­der det fint, græs­set bli­ver slået, der bli­ver ryd­det op af både kom­mu­nen og bru­gere af plad­sen.… Det bli­ver så desværre også brugt af rig­tig mange hund­e­e­jere som lufte –og lege­plads for deres dyr… Det kan jeg godt accep­tere, men bare langt fra alle der synes at, det at have en hund der ski­der hvor andre træ­der, med­fø­rer at man skal samle op efter hus­dyret.!! Jeg synes det bli­ver værre og værre med hund­el­ort overalt.…næsten lige­me­get hvor man fær­des skal der kig­ges nedad kon­stant, hvis man vil undgå at få kli­stret lort på skoen… Er nogle hund­e­e­jere vir­ke­lig så egoi­sti­ske og dumme at de ikke kan se problemet?

Og ikke kun hund­e­e­jere… Har sågar set folk der kom­mer med katte i snor og lader dem bruge lege­plad­sen og san­det som kattebakke.…

Kan de bare ikke se, at det øde­læg­ger det for mange men­ne­sker og ska­ber stor anti­parti over­for dyrene og deres ejere.…

Selv i vores “pri­vate” have.. ja der er af og til hunde der skal besørge.…

Stram nu op !! Der sker jo ikke noget ved at tage hen­syn til andre men­ne­sker.… Hvis det er for meget at skulle samle op efter dyret… ja så luft det dog et sted hvor andre men­ne­sker ikke færdes…

Hvad kan der så gøres ?? Ja bare jeg vid­ste det… Har af og til over­ve­jet at samle lor­tet sam­men og dumpe dem i deres post­kasse… Det er jo som regel de samme ejere der er pro­ble­met… Kan være jeg skulle gøre alvor af det…

Nå… Et surt opstød, men giv gerne din mening til kende… Er det bare mig der er ble­vet sur og sip­pet, eller ser du det også som en stor irritation?

/Jesper

 

 

This entry was posted in Debatoplæg. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>