Første post på min blog..

Hej og velkommen.

Profilfoto

Jes­per V. Rasmussen

Dette er min før­ste post på min blog og på det der gerne skulle blive min blog/ hjem­meside med tiden…

 

Efter jeg har stu­de­ret Joomla og byg­get en hjem­meside op i det system, synes jeg at jeg ville prøve Word­Press iste­det for. Efter jeg har stu­de­ret det nær­mere, vir­ker det også som Word­Press er nem­mere at tilgå, da mange af de ting der skal laves fore­går på samme måde som i mange andre pro­gram­mer og er meget let at tilgå.

Det er bla. noget nem­mere at ændre lay­ou­tet på siden i WP end det er i Joomla… Og lige det var min stør­ste til­skyn­delse til at prøve WP iste­det for…

Men sta­dig er al begyn­delse svær, så der skal jo stu­de­res en del før det hele spil­ler og ser ud som jeg ønsker… Så hav tålmodighed…

 

This entry was posted in Diverse. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>