Category Archives: Oplevelser

Hurtige indlæg om nye oplevelser

Så er det nu.…. :)

I dette øje­blik skulle vi så gerne være på vej i luf­ten med SAS fra Bil­lund luft­havn med desti­na­tion Hurg­hada, Egyp­ten.…. For­hå­bent­lig til sol, som­mer og mange gode ople­vel­ser.….. Pas godt på Dan­mark.… Vi ses… Share this:Facebook

Posted in Oplevelser | Leave a comment

Turen til Egypten nærmer sig …

I skri­vende stund er der 3 uger til Jonas og jeg dra­ger en tur til Egyp­ten med Apollo rej­ser… Og næsten ikke nød­ven­digt at skrive, at vi glæ­der os vildt.… Vi skal bo i Hurg­hada på Bella Vista med All inclu­sive… … Con­ti­nue rea­ding

Posted in Oplevelser | Leave a comment

Næste ferie.….

Så er jeg begyndt at glæde mig til næste ferie.… Ikke mange dage til den for­hå­bent­lig bli­ver bestilt.… Jonas og jeg skal en tur til Egyp­ten i novem­ber.… Det bli­ver super.. Det bli­ver selv­føl­ge­lig muligt for inter­es­se­rede at følge lidt med i … Con­ti­nue rea­ding

Posted in Oplevelser | Leave a comment